gulvdesign

Vi påfører trappeneser, ledelinjer, farefelt og oppmerksomhetsfelt. Dette monteres enten med mekanisk montering eller nedliming. Det finnes mange ulike varianter og egenskaper, og vi vil hjelpe med å finne riktige materialene for kunden.

Med universell utforming menes det å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.

Vi utfører dette på gulv slik at mennesker med nedsatt syn kan ha en trygg ferdsel. Det er også en byggteknisk forskrift som sier at alle nybygg med mer enn 1 boenhet, har krav på taktil oppmerking.

Det er også krav på at alle eksisterende bygg med mer enn 1 boenhet, skal etter 2025 ha taktil oppmerking.